Registrácia:
(POZOR! Uz iba mailom na: sedivec@sedivec.sk)
  * Povinný Údaj
Deti (Do 12 rokov)
Juniori (Do 18 rokov)
Ženy
Muži
Snowboard
 

Pretek je organizovaný ako amatérsky otvorený pretek v zjazdovom lyžovaní v Obrovskom Slalome.

Súťaže sa môžu zúčastniť akýkoľvek zamestnanci firiem, ktoré prichádzajú do styku so svetom informačných technológii. Súťažiť nemôžu lyžiari, ktorí boli v posledných piatich rokoch registrovaní v akomkoľvek lyžiarskom zoskupení. Pokiaľ sa preukáže rozpor s pravidlami, organizátor si vyhradzuje právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať bez možnosti vrátenia štartovného. Nasadená helma (na súťažiaceho hlave) počas pretekania je nutnou podmienkou zúčastnenia sa súťaže. Každý súťažiaci musí byť zdravotne spôsobilý a je si sám zodpovedný za akékoľvek zranenie / stratu / krádež, ktoré sa mu stane v akomkoľvek stave. Účasť je podmienená registráciou na www.sedivec.sk a uhradením štartovného na účet 13301988/5200 (OTP).

Štartovné: 20 EUR

Štartovné nezahŕňa lístok na vlek a ubytovanie. Po registrácii máte možnosť objednať si aj ubytovanie na chate Kosodrevina (s povinnou polpenziou). Každý súťažiaci môže vyplniť ubytovací formulár aj pre jedného nesútažiaceho.

Pravidlá preteku:
1. Kategórie jednotlivcov - každý súťažiaci odjazdí 2 kolá, pričom sa mu započítava iba lepší čas.
2. Najlepšia firma – cenu môže získať len firma, ktorá má na preteku zastúpených najmenej 2 pretekárov. Každej firme sa vypočíta priemer časov 2 jej najlepších pretekárov. Najnižší priemer určí víťaznú firmu, ktorá prevezme putovnú trofej.

Kategórie Preteku:

Deti do (12 rokov)
Juniori (do 18 rokov)
Muži
Ženy
Snowboard

Štartovné sa hradí bezhotovostnou platbou na účet 13301988/5200. Variabilný symbol vám bude zaslaný na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Pri zadávaní bankového prevodu zadajte text vo formáte "IT Meno Priezvisko"

Pokiaľ štartovné nebude uhradené do 5 dní pred pretekom, usporiadateľ si vyhradzuje právo účastníka zo súťaže vylúčiť.